Osiguranje vijaka

Katalog proizvoda
Katalog proizvoda

Zašto koristiti Loctite® proizvode za osiguranje vijaka?

 

Proizvodi za osiguranje vijaka Loctite® sprečavaju samoodvrtanje i osiguravaju sve navojne spojeve od popuštanja uslijed vibracija i udara. To su žitke tekućine koje u potpunosti ispunjavaju šupljine između prijanjajućih navoja. Kada se koriste za sastavljanje navojnih spojeva, sredstva za osiguranje vijaka Loctite® trajno učvršćuju navojne spojeve, eliminiraju nagrizajuću koroziju i stvaraju homogeni spoj.

 

Sredstva za osiguranje vijaka Loctite® daju puno bolje rezultate od tradicionalnih mehaničkih metoda osiguranja:

  • Mehaničkih elemenata, npr. rascjepki, podloški: Koriste se samo kako ne bi došlo do gubljenja matica i vijaka
  • Naprava za trenje koje povećavaju ukupnu elastičnost i/ili povećavaju trenje; ali pod dinamičkim opterećenjima ne pružaju trajno osiguranje vijaka
  • Elemenata za osiguranje, poput vijaka s nazubljenom glavom, matica i podloški: Oni sprečavaju samoodvrtanje, ali su skupi i zahtijevaju veće površine za prirubnice; a mogu ih i oštetiti.

 

Sredstva za osiguranje vijaka Loctite® su jednokomponentna tekuća i polukruta ljepila. Stvrdnjavaju na sobnoj temperaturi i pretvaraju se u čvrstu i krutu termostabilnu plastiku nakon nanošenja između čeličnih, mjedenih i većine drugih metalnih površina. Stvrdnjavaju bez prisutnosti zraka. Ljepilo u potpunosti ispunjava šupljine među prijanjajućim navojima i osigurava navoje i spojeve.